NTA Level 5-AHP Beginners Day-Tengeru  NTA Level 5-AHP Boarding Beginners-Tengeru NTA Level 4-AHP Join Beginners Boarding NTA Level 4-AHP Beginners Day NTA Level 4-Labaratory Beginners -day NTA level 6- Vet Laboratory Temeke NTA Level 5 Vet laboratory Temeke


Admission

Wakala wa Vyuo vya Mafunzo ya Mifugo (LITA) inatangaza nafasi za mafunzo katika ngazi ya Astashahada na Stashahada  kupitia Wakala wa vyuo vya Mafunzo ya Mifugo.  Katika mwaka wa fedha wa 2017/2018 Serikali kupitia Wakala wa Vyuo vya Mafunzo ya Mifugo (LITA) itatoa mafunzo kwenye Kampasi zake nane; Tengeru, Mpwapwa, Morogoro, Buhuri, Madaba, Temeke, Mabuki…