The Veterinary Council of Tanzania is notifying Veterinary Paraprofessionals who wish to be enrolled as Paraprofessionals, that the Qualifying Examination for Enrollment of Veterinary Paraprofessionals  shall be held on 25th  and 26th  March  2020         Tangazo la Mtihani wa Enrollment Machi, 2020


Tanzania  na Uganda  zimesaini  makubaliano ya kuboresha sekta ya mifugo baina ya nchi mbili kwa kuimarisha ushirikiano katika nyanja za kuthibiti magonjwa hatari ya mlipuko na kuanzisha minada ya  pamoja ya kimataifa kwa maslahi ya nchi zote mbili.